İnsan Kaynakları Politikamız

Nuvomed İlaç, kurumsal başarının ancak en önemli sermayemiz olan çalışanlarımızın başarısıyla geleceğine inanmaktadır. Başarının ön koşulu ise mutluluk veren bir çalışma ortamıdır. İK departmanı olarak çalışanlarımızın başarılı olmaları için onların gelişimlerine katkıda bulunuyor, işe alım sırasında ve sonrasında eğitimler düzenleyerek çalışanların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlıyoruz .

İK departmanı olarak yaratıcı, atak, genç, dinamik, yenilikçi ve gelişime açık insanlarla çalışmayı tercih ediyor, yöneticilerimizi kendi bünyemizde yetiştiriyoruz. Çalışanlarımız ile birlikte bir aile olduğumuzun bilinci ile profesyonelce çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Vizyonumuz; iç ve dış müşteri odaklı, topluma karşı duyarlı ve Neuethic değerlere önem vermek, daima nitel büyümek ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır. Şirketimizin üstün donanımlara sahip çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli yüksek performans sağlayarak, sağlık sektöründe en çok tercih edilen şirket olmaktır. Ayrıca bu konumunu korumak ve nesiller boyu güvenilirliğimizin, kalitemizin ve saygınlığımızın devamlılığını sağlamaktır.

İşe Alım Süreci

İşe alım sürecinde öncelikli hedefimiz; şirket içinde ihtiyaç duyulan pozisyonlara donanımlı ve doğru insanları yerleştirmektir. Aranılan kriterler, pozisyonlara göre değişkenlik gösterebileceği gibi her pozisyon için beklentimiz; adayların şirket kültürümüzle örtüşen yetkinliklere sahip olmalarıdır.

Adaylarda Aradığımız Temel Yetkinlikler

  • Sonuç odaklı çalışma prensibi,
  • Yenilikçi ve yaratıcı düşünce tarzı,
  • Liderlik ruhu,
  • Karar verebilme, analitik düşünme ve problem çözebilme yeteneği,
  • Girişkenlik ve başarı arzusu,
  • Sözlü ve bedensel iletişim becerisi,
  • Olumlu iş ilişkileri geliştirebilme.

Kariyer Planlaması

Nuvomed İlaç olarak liderlerimizi kendi iç organizasyonumuzdan yetiştirdiğimiz açık bir kariyer stratejisi benimsemekteyiz. Üst düzey pozisyonları ve potansiyel yetenekleri belirlemek ve gerekli yedekleme havuzunu oluşturmak için şirketimizde uygulanan ve her çalışana eşit olanaklar sağlayan Neupositive İnsan Kaynakları Sisteminin içerisinde kariyer planlaması çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kariyer planlaması, gelecek hedeflerimize ulaşabilmek için çalışanlarımızın kendi alanlarında gelişmelerini sağlayan, devamlılık arz eden bir süreçtir.

Eğitimler

Nuvomed İlaç, iki yapılı bir eğitim sistemi benimsemektedir. Birincisi, çalışanları sahada daha donanımlı kılmaya yönelikken; ikincisi çalışanların mesleki kariyerinde yükselmesini sağlamaktadır.

İK Departmanının Saha Çalışanlarına Verdiği Eğitimler

Satış Teknikleri

Yoğun rekabetin bulunduğu ilaç sektöründe Tıbbi Satış Temsilcilerinin (TSM) satış tekniklerini kullanarak doktor, eczacı ve yardımcı sağlık personeli ile etkili iletişim kurmaları, onlara firmanın mesajlarını net bir biçimde ulaştırmaları ve rekabete karşı avantaj sağlamaları hedeflenmiştir.

Mülakat Teknikleri

Bu eğitim ile işe alma ve yerleştirme süreci için doğru zamanda, doğru işe, doğru insanın yerleştirilmesi; zaman ve hizmet kaybının en aza indirilip, maliyet minimizasyonunun sağlanması amaçlanmış, bunun için bir mülakatçının sahip olması gereken temel becerileri kazandırmak hedeflenmiştir.

Koçluk

Tıbbi Satış Mümessillerinin, mevcut çalışmalarını değerlendirerek satış tekniklerinden daha çok yararlanmalarını sağlayacak çalışmalar yapmayı ve daha etkili sonuçlara ulaşmaları için yardımcı olmayı, Bölge Müdürleri için yapılan koçluklarla ise her bir çalışanın kariyerine yön verirken yöneticilik ve satış konusunda kendini geliştirmelerine katkıda bulunmayı içermektedir. Koçluk eğitimiyle; satış tekniklerinin tüm sahaya yayılması hedeflenmiştir.

Liderlik

Liderlik eğitimi ile kurumsal gelişimin sürekliliği için çalışanların liderlik özelliklerinin farkına varmalarını sağlamak, bu özellikleri geliştirmek, ekipleri ve çalışanları etkili kılan ve motive eden liderler ortaya çıkarabilmek hedeflenmiştir.

Sunum Teknikleri

Bu eğitim bir topluluk karşısında, ilgi ve dikkati yüksek düzeyde tutarak, verilmek istenen mesajı etkin ve ikna edici bir şekilde aktarabilmenin yanında etkin bir sunuşun hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı konusunda çalışanları geliştirmeyi hedeflemektedir.

Stratejik Alan Yönetimi

Satış temsilcilerinin sorumlu oldukları bölgelerde şirket vizyonu çerçevesinde en verimli sonuçları almalarını sağlayacak bakış açısını geliştirmek.

Kişisel beceri eğitimlerinin yanı sıra işe girecek adaylarımız ve çalışanlarımız Nuvomed İlaç Medikal Departman eğitmenleri tarafından temel tıbbi bilimler, hastalıklar, tedavi mekanizmaları ve ürünler konusunda nitelikli ve pratik şekilde eğitilirler. Aday ve çalışanlarımızın bu eğitimleri başarıyla tamamlayarak, uygulanan medikal sınavlardan geçerli not almaları hedeflenmektedir.

Kariyer Planlama Eğitimlerimiz

TSM Eğitimi

Belirlenen periyotta, istenilen performansı ortaya koyan Tıbbi Satış Mümessillerimiz için kariyer yönetimi çerçevesinde eğitim programı açılmaktadır. Eğitim süresince Sözel-Sayısal Yetenek Testi, Kişilik Envanteri Testi, İdeal Yönetici Profili (Workshop), Rep Map Uygulaması, SWOT Analizi, Medikal Sınav uygulanmaktadır. Tüm bu süreçleri başarı ile tamamlayan Tıbbi Satış Mümessilleri, Uzman Tıbbi Satış Mümessili olarak kariyerine devam etmektedir.

Uzman TSM Eğitimi

Uzman olan mümessillerimiz için yönetici aday havuzu oluşturmak adına Uzman Plus Tıbbi Satış Mümessili eğitimi verilmektedir. Bu eğitim süresince çalışanlarımız Sunum Teknikleri Eğitimi, Temel Bilgisayar Becerileri, Alan Yönetimi Simulasyonu ve Grup Simulasyonuna tabi tutulmaktadırlar. Bu süreçte başarılı olan çalışanlarımız Plus Uzman Tıbbi Satış Mümessilliğine terfi etmektedir.

Plus Uzman TSM Eğitimi

Plus Uzman olan Tıbbi Satış Mümessillerinin koçluk ve liderlik eğitimleri ile tam donanımlı hale gelmeleri sağlanarak yönetici aday havuzu oluşturulmaktadır. Uygun pozisyonların açılması halinde ise havuzdaki adayların yönetici olarak atamaları gerçekleşmektedir

Bize Başvurun

Neutec ’e gelen tüm başvurular İnsan Kaynakları tarafından titizlikle incelenmekte, pozisyona uygun başvurular işe alım sürecine dahil edilmektedir.